Center seal

Center seal

ลักษณะ :

ซองมีลักษณะคล้ายหมอนที่เราใช้หนุน โดยจะมีซีลกลางที่ด้านหลังของซอง

ความเหมาะสม :

เเหมาะสำหรับสินค้าที่บรรจุน้ำหนักน้อยและต้องการความสะดวกในการแกะซอง นิยมใช้กับกลุ่มขนม

ข้อจำกัด :

ต้องบรรจุโดยอัดลมไนโตรเจนเข้าไปเพื่อให้เกิดรูปทรงที่สวย

ข้อควรระวัง :

มุมซองอาจมีความคมหากมี ALU เป็นส่วนประกอบในสเป็ค อาจทิ่มทะลุซองใกล้เคียงและไม่สามารถวางตั้งได้ การซีลปิดซองต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้ไนโตรเจนรั่วออก

ประเภทของซอง

ขอใบเสนอราคา

ให้เราติดต่อกลับ

พัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

บริการเสริม

Sizing guide

แนะนำขนาดที่เหมาะสมโดยทีมผู้มีประสบการณ์

Analysis Spec

วิเคราะห์จากประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี

Design Contact

แนะนำ Supplier คุณภาพที่เราเชื่อใจ

Recommend Spec

แนะนำสเป็คใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

Consult knowledge

แชร์สิ่งที่เรารู้ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ประโยชน์

Recheck Quality

ตรวจสอบสินค้าก่อนใช้งานหากเกินอายุรับประกัน

Color guide

แนะนำเทคนิคด้านสีเพื่อตัดต้นตอปัญหาในอนาคต

Sample testing

ทำงานตัวอย่างทดลองก่อนผลิตสินค้าจริง

Delivery Choice

ในประเทศ-ต่างประเทศ เราส่งได้